ผู้บริหาร

นายสมศักดิ์ ศรีแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/05/2013
ปรับปรุง 23/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 52161
Page Views 68445
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรติชัย จันทวงษ์
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ม.5/1
เบอร์โทร : 083-1276569
อีเมล์ : noi_nice007@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายจิราวัฒน์ พันศรี
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิสิทธ์ พรมชาติ
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายสิริราช ดวงปาโคตร
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายสัญญา ปัญญาบุตร
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายเจนณรงค์ สารประเสริฐ
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทร์เพ็ญ คำจันลา
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ม.5/1
เบอร์โทร : 091-1353648
อีเมล์ : nishapat_p@yahoo.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจินตนา พิมล
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ม.5/1
เบอร์โทร : 082-8673890
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชมัพพร ผาแก้ว
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ม.5/1
เบอร์โทร : 088-1123372
อีเมล์ : enjoy2539@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวญาณีรัตน์ ดอกพอง
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ม.5/1
เบอร์โทร : 088-7076114
อีเมล์ : yanirat_18@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : ปุณณดา บุตะเคียน
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ม.5/1
เบอร์โทร : 080-4835486
อีเมล์ : nongfon_pummaba@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยุพิน เจริญธงน์
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ม.5/1
เบอร์โทร : 092-1587723
อีเมล์ : e_noobefor@windowlive.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววราภรณ์ บุตะเคียน
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ม.5/1
เบอร์โทร : 088-0710805
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิลาวัลย์ ไพรบึง
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ม.5/1
เบอร์โทร : 088-1332416
อีเมล์ : bawhihi@hotmail.co.th
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิมา อรัญศักดิ์
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ม.5/1
เบอร์โทร : 080-4759167
อีเมล์ : jam_2567@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภรักษ์ พรมพุ้ย
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ม.5/1
เบอร์โทร : 088-0422415
อีเมล์ : muay253914@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมร ศุภศร
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ม.5/1
เบอร์โทร : 088-0441307
อีเมล์ : samon_26@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสราภรณ์ ระวัง
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ม.5/1
เบอร์โทร : 092-1657133
อีเมล์ : aab3553@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสายไหม ศรีกระชา
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ม.5/1
เบอร์โทร : 088-0411153
อีเมล์ : hellosaimai@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดารัตน์ คิดรัมย์
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ม.5/1
เบอร์โทร : 087-4485078
อีเมล์ : songmos201@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภิญญา มานะพระ
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ม.5/1
เบอร์โทร : 083-7232303
อีเมล์ : noi_love007@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิภาดา วงศ์มา
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ม.5/1
เบอร์โทร : 093-4463862
อีเมล์ : wiphado2540@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอังฉรินทร์ พวงพันธ์
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ม.5/2